Tysk by produserer tre ganger så mye grønn strøm som den bruker

Vindmøller i Wildpoldsried. Foto av Richard Mayer - Eget verk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6380055

Tysk by produserer tre ganger så mye grønn strøm som den bruker

Av: Tonje Robertsen | Publisert: 30. Mar 2016 | Kategori: Teknologi

Wildpoldsried er ikke akkurat en verdensmetropol. Likevel er den tyske småbyen sør i Bayern blitt svært så omtalt. Der produserer nemlig innbyggerne nok fornybar energi til ikke bare å dekke eget forbruk, men også til å kunne selge videre til andre.

De 2500 innbyggere i Wildpoldsried kan nå kalle seg det Financial Times kaller “prosumers” – mennesker som både produserer og konsumerer energi. Småbyen har installert så mange solcellepaneler, vindmøller og biogass-anlegg at de produserer tre ganger så mye strøm som de selv bruker.

Velger omstilling

De grønne energiinvesteringene i Wildpoldsried har nytt godt av Energiwende, den tyske energiomstillingen. Dette er landets svært omfattende program for å tilrettelegge for produksjon og konsum av fornybar energi.

Småbyen har installert så mange solcellepaneler, vindmøller og biogass-anlegg at de produserer tre ganger så mye strøm som de selv bruker

Tyskland vedtok omfattende økonomiske insentiver for å sikre overgangen til grønn energi. I løpet av bare noen få år gikk andelen fornybar energi i landet fra nesten ingenting til 30 prosent. Tyskland er i dag det landet i verden som har installert mest solkraft.

Mange mener at Norge sakker etter på dette punktet, og at vi ikke går tungt nok inn for en reel omstilling av energibransjen.

Kan endre bransjen

Wildpoldsried tjener nå penger på å selge overskuddsstrøm videre. Byen produserer 321% av den energien den behøver og selger overskuddet tilbake til regionen. Dette gir omkring 37 millioner kroner rett i kommunekassen.

Konsekvensen av statlig subsidiering er altså privat energiproduksjon. Dette innebærer at tyske kraftleverandører må omstille seg til en helt ny virkelighet.

– Tyske kraftselskap holder nå på med å omrigge seg fra å være leverandør til distributør for småskalaprodusenter, sier Hogne Malum Gjersvik, managing consultant og leder for Digtial Customer Experience ved Capgeminis bergenskontor.

– Tyske kraftselskap holder nå på med å omrigge seg fra å være leverandør til distributør for småskalaprodusenter

– Til tross for synkende oljepris, så blir solcelle-energi stadig mer attraktivt. Dette skjer fordi produksjonen av solcellepanel har en eksponentiell vekst, i hovedsak på grunn av en omtrent årlig halvering av produksjonskostnadene. Dette kan sammenlignes med prisutviklingen på PCer på 80-tallet, sier han.

Solceller på norske tak

Solteknologien er i rask utvikling. I Norge er det allerede mulig å få levert solcellepanel gratis på ditt eget tak, og hjelp med å selge strømmen tilbake i nettet.

Eksempler på slike tilbydere, er Otovo og Fortum. Ifølge Otovos nettsider, er solstrøm i dag i ferd med å bli den billigste energien, uansett hvor i verden du befinner deg. Kan du i tillegg produsere den selv, og selge overskuddsstrøm tilbake til nettet, vil dette raskt kunne bli attraktivt for mange.

– Denne typen tilbud vil kunne utkonkurrere andre typer kraft ganske raskt, sier Hogne. – Da har de tradisjonelle strømleverandørene et stort problem. De vil sitte igjen med kostnadene på drift av strømnettet, men ikke kunne selge like mye strøm som kan betale for dette vedlikeholdet.

Gratis el-bil til alle

I Tyskland har omstillingen til privat produksjon av fornybar energi gått fortere enn det den tyske regjeringen i utgangspunktet hadde trodd. Overproduksjon har vist seg å true stabiliteten i strømnettet. Flere ganger har staten måttet bremse produksjonen fra kullkraftverk, fordi nettet var mettet av grønn energi produsert av privatpersoner.

Resultatet har vært utviklingen av såkalte “smart-nett” (smart grids), et kontrollsystem for å sikre at den nye energien ikke utsetter nettet for risiko. For innbyggerne i Wildpoldsried har dette ment at de har fått utdelt el-biler som er integrerte i byens smart-nett. Bilene skal fungere som en buffer mot overbelastning ved at noe av av strømmen brukes til å lade dem opp.

En skikkelig vinn-vinn-vinn-situasjon for innbyggerne

Den bayerske foregangsbyen har dermed sørget for en skikkelig vinn-vinn-vinn-situasjon for innbyggerne sine: egenprodusert, grønn energi, ekstra penger i kommunekassen og gratis lading av el-biler. Her gjelder det å henge med i timen.

Les mer om disruptiv teknologi