Fra info-kaos til verdifull analyse: Watson er her

Det handler om analysering av såkalt big data, og heldigvis finnes det teknologi som kan hjelpe.

Fra info-kaos til verdifull analyse: Watson er her

Av: Tonje Robertsen | Publisert: 27. Apr 2016 | Kategori: Teknologi

Det er bedre med system i rotet, enn rot i systemet. De enorme mengdene med ustrukturert informasjon som florer på nettet i dag, kan gjøre det vanskelig og tidkrevende å hente ut relevant kunnskap. Heldigvis finnes teknologi som er laget nettopp for å finne system i informasjonsrotet.

Visste du at 80 prosent av informasjonen vi forholder oss til i dag er ustrukturert? Dette gjelder informasjon som ikke ligger i tradisjonelle databaser, men blant annet i forskningsrapporter, nyhetsartikler, blogginnlegg, interne e-postarkiver og innlegg i sosiale medier.

Både næringsliv og myndigheter verden over møter på utfordringer når det gjelder å forholde seg til disse enorme mengdene med ustrukturert informasjon. Hvordan kan vi hente ut meningsfull kunnskap? Hvordan få øye på faktiske trender og relevante korrelasjoner?

Det handler om analysering av såkalt big data, og heldigvis finnes det teknologi som kan hjelpe. Watson-systemet fra IBM kan gjøre kognitive analyser på svært store datamengder, og omtales som et av dagens største fremskritt innen kunstig intelligens.

Teknologi - Eric Mandeville, fagansvarlig for Watson hos Capgemini Norge AS

Eric Mandeville, fagansvarlig for Watson hos Capgemini Norge AS

Et hav av verdifull informasjon

– Tradisjonelle databaser kan svare på hvem, hva, når og hvor mange. Informasjon gjemt i ustrukturerte tekster og bilder kan forteller oss hvorfor, og det er derfor vi synes Watson er så veldig spennende. Her ligger det et hav av verdifull informasjon som bedrifter kan nyttiggjøre seg av, sier Eric Mandeville, fagansvarlig for Watson hos Capgemini Norge AS.

For to år siden fikk Capgemini tilpasset analyse-delen av systemet fra engelsk til norsk, og ble nylig Watsons første Business Partner i Norge.

Konsulentselskapet har siden 2013 bygget opp kompetanse på Watson-teknologien som eget fagområde, og har det siste året også opparbeidet erfaring gjennom flere kundeprosjekter.

Hvem kan ha nytte av Watson?

Så hva kan egentlig Watson gjøre for deg? Kort fortalt: teknologien hjelper deg med å analysere store mengder ustrukturert informasjon. Dermed kan du raskt hente ut meningsfulle opplysninger og avsløre innsikt, mønstre og sammenhenger på tvers av ulike informasjonskilder.

– Alle som ønsker å ta beslutninger på best mulig grunnlag, vil kunne ha nytte av denne teknologien, sier Eric.

På verdensbasis har Watson allerede over 500 partnere innen 18 ulike industrier og sektorer, som helse, utdanning, service, underholdning og offentlig forvaltning.

Eric ser for seg at svindel, etterforskning, tilbakemeldinger fra kunder, helseopplysninger m.m. kan være aktuelle bruksområder i norsk sammenheng, og forteller om interesse fra bank, forsikring, helse og det offentlige.

Watson-systemet fra IBM kan gjøre kognitive analyser på svært store datamengder, og omtales som et av dagens største fremskritt innen kunstig intelligens

– Watson kan oppdage ting vi mennesker ikke ser. Systemet kan finne korrelasjoner og oppdage trender vi ellers ikke ville sett, sier han.

Dermed kan Watson hjelpe oss med å ta bedre beslutninger. Men hvordan fungerer det egentlig?

Slik fungerer det

Først må Watson lære seg det temaet det skal analysere. Du laster inn all relevant informasjon, som tekstdokumenter, PDF-er og websider. En mengde med kjente spørsmål og svar relatert til fagområdet mates også inn.

Watson søker så gjennom millioner av dokumenter for å finne tusenvis av mulige svar. Deretter samler systemet bevis for svarene, og bruker en algoritme for å vekte disse. Så rangeres alle svarene basert på vektingen av bevisene.

I motsetning til en søkemotor som bare søker etter tekst og bilder, vil Watson lese og analysere funnene sine som en person. Den bryter ned setninger i grammatikk, struktur og betydning, og henter ut mening fra tekstene.

Slik kan den forstå sammenhenger og oppdage mønstre raskere enn noen enkeltperson eller grupper av mennesker kunne ha gjort det.

Watson som nyansatt

– Her er det ikke snakk om programmering, men om opplæring av systemet, forklarer Eric.

– Jeg sier ofte at du kan tenke på Watson som en nyansatt som kommer rett fra skolebenken. Han kan en del, men det første du må gjøre er å lære ham opp i terminologien i bransjen og fortelle hva det er vi skal gjøre. Plutselig sier han: “men se på dette, er ikke dette interessant?”.

Han forteller at det er en omstilling med tanke på hvordan vi forholder oss til Watson som et verktøy.

– Vi driver jo i IT-bransjen, men noe av det viktigste som skjer om dagen krever ikke programmering, smiler han. Med hjelp fra menneskelige eksperter, samles all den nødvendige kunnskapen og fagkompetansen som Watson trenger for å kunne analysere informasjon.

– Analogien til en nyansatt er påtagelig, sier Eric.

Eksplosjon av data

At Watson-teknologien blir stadig mer etterspurt, er ingen tilfeldighet. Behovet for å samle og analysere informasjon som ligger utenfor tradisjonelle databaser, har økt voldsomt de siste årene.

– Mengden av ustrukturerte data eksploderer. Vi skal ikke mer enn 15 til 20 år tilbake i tid før det bare var journalister som publiserte, nå kan jo alle publisere hva de vil. Det skrives mye, og det spres elektronisk, hvilket gjør at informasjonen egner seg til denne typen analyse, sier Eric.

Behovet for å samle og analysere informasjon som ligger utenfor tradisjonelle databaser, har økt voldsomt de siste årene

Watson har fått mye omtale i norske medier i det siste, og Capgemini har merket stor interesse for teknologien.

– Når vi er den første, norske businesspartnere som driver med dette, generer det naturlig nok mye interesse, sier han.

Samtidig ruller informasjons-snøballen videre. I 2014 foretok internett-brukere verden over mer enn fire millioner søk på Google i minuttet, hvilket var en dobling i søkeaktivitet fra 2012. Samme år la vi ut omtrent 2,5 millioner innlegg på Facebook, lastet opp 72 timer med video på YouTube og sendte over 200 millioner e-poster. Per minutt.

Dette tilsier at behovet for denne type løsninger vil fortsette å øke i tiden fremover.