– Viktig med gode verdier på arbeidsplassen

Capgemini jobber etter syv grunnleggende verdier som setter standarden for gode resultater og godt samarbeid.

– Viktig med gode verdier på arbeidsplassen

Av: Mailen Sorknes | Publisert: 26. May 2015 | Kategori: Seniorrådgiver

Mange års erfaring har gitt Martin Kraugerud variert innsikt i IT-bransjen. Det han setter mest pris på ved sin nåværende arbeidsplass, er at kulturen bærer preg av et genuint ønske om å levere et godt resultat for kunden.

Capgemini verdsetter grunnleggende verdier som setter standarden for god etikk innad i selskapet og i samarbeid med kunder. Dette er noe av det Martin liker best ved selskapet han jobber i, og med 15 års fartstid i bransjen, vet han godt hva han snakker om.

Det er ekstremt mange initiativer som foregår til enhver tid, og du kan være i forkant på mange utviklingsområder

– Jeg opplever at Capgemini er et profesjonelt selskap som virkelig har fokus på de riktige tingene. I tillegg er det stadig nye og spennende muligheter som dukker opp, forteller han.

Ligger i forkant

Martin er sjefskonsulent i Capgemini og jobber som løsningsarkitekt innenfor fagområdet Business Intelligence. Dette betyr at han arbeider med IT-løsninger rettet mot analyse og rapportering.

Tidligere har han hatt stillinger som leder og prosjektleder i andre selskaper, men har stort sett jobbet i samme fagområde.

Etter ett år i Capgemini, merker han at det internasjonale selskapet er mye større enn de han har jobbet i før.

Seniorrådgiver - Capgemini verdsetter grunnleggende verdier som setter standarden for god etikk innad i selskapet og i samarbeid med kunder.

Capgemini verdsetter grunnleggende verdier som setter standarden for god etikk innad i selskapet og i samarbeid med kunder.

– Capgemini er veldig stort, og derfor skjer det mye i firmaet. Det er ekstremt mange initiativer som foregår til enhver tid, og du kan være i forkant på mange utviklingsområder, om du ønsker det.

Internasjonal ekspertise

Med over 145 000 ansatte i over 40 land, er Capgemini et av verdens ledende konsulentselskaper som tilbyr konsulent-, IT- og Outsourcing-tjenester. Med fokus på gjensidig respekt og åpenhet på tvers av landegrenser, kulturer og kompetanse, gir det internasjonale selskapet sine ansatte en god forutsetning for å lykkes.

– Ikke alle har den samme ekspertisen innad i selskapet som det Capgemini har. Med så mange ansatte, finnes det alltid noen med kunnskap om et tema. Det er en veldig åpen kultur, og alle er flinke til å dele, sier Martin.

Konsulenten trives godt i jobben sin, og nevner gode utviklingsmuligheter og et bra fagmiljø som gode grunner til akkurat det.

Ingen tar raske snarveier, men ønsker helt ærlig og oppriktig å levere et bra produkt

– Jeg liker at det er variasjon i hverdagen og at jeg blir godt ivaretatt. Både enkeltpersoner og systemet i seg selv har vært veldig inkluderende fra dag én. Jeg er heldig som jobber med så mange blide, hyggelige og fine mennesker, forteller han.

Grunnleggende verdier i Capgemini

Ærlighet – Står i mot uhederlig forretningsskikk, som har som mål å oppnå fordeler.

Vågemot – Selskapet søker etter entrepenørånden.

Tillit – Åpenhet og gjennomsiktighet i informasjonsflyten styrker ansatte og team.

Frihet – Kreativitet, innovasjon og respekt for andres meninger og ulike kulturer, er avgjørende for selskapet.

Lagånd – Evne til å dele i både medgang og motgang, med kunder, ansatte og partnere.

Ydmykhet – Skal være ydmyke og respektfulle i all tilnærming.

Glede – Glede gjør det mulig å jobbe mot enhver forretningsvisjon.

Sunne verdier

Med to barn er det nok av aktiviteter som skal følges opp også privat. Familiefaren forteller at han fint kan kombinere et aktivt familieliv med en hektisk hverdag på jobb.

– Jeg styrer mye av min egen tid og kan dermed få kabalen til å gå opp, både på jobb og på hjemmebane.

I tillegg til frihet i selskapet, har Capgemini flere grunnleggende verdier som setter fokus på blant annet ærlighet, tillit, lagånd, ydmykhet og vågemot. Dette kommer både kunder og ansatte til gode, og for Martin er det viktig at slike verdier er tilstede på en arbeidsplass.

– Capgemini streber etter å etterleve disse verdiene i praksis, og de ansatte har et genuint ønske om å være gode. Det er viktig for meg at slike holdninger er riktige. Ingen tar raske snarveier, men ønsker helt ærlig og oppriktig å levere et bra produkt.

En karriere i Capgemini gir deg gode utviklingsmuligheter i et åpent og inkluderende miljø, og er noe av det som gjør Capgemini til en attraktiv arbeidsplass.