Slik kombinerer Leif lederkunnskapen med papparollen

Leif Hansson i Capgemini er opptatt av hva som gjør en god leder, og bruker disse egenskapene også på hjemmebane.

Slik kombinerer Leif lederkunnskapen med papparollen

Av: Mailen Sorknes | Publisert: 7. Jun 2015 | Kategori: Seniorrådgiver

Mange års fartstid i konsulentbransjen har gitt Leif Hansson i Capgemini variert og verdifull kunnskap om organisasjonsledelse, og om hvilke kvaliteter en god leder bør inneha. Dette har gitt ham flere nyttige knep som han også bruker i rollen som familiefar.

Konsulent Leif Hansson er opprinnelig fra Sverige og har en bred og variert bakgrunn, som spenner fra IT-fag til offiser-utdanning i forsvaret.

Han har jobbet i alle faser av et IT-prosjekt, og har blant annet lang erfaring innen organisering og endring av ledelse.

Viktig med motivasjon

Svensken er opptatt av hva som gjør en leder god og hvordan du tilpasser ledermetoden til ulike individer og situasjoner. Han har to barn i tenårene og ser flere likhetstegn mellom rollene som leder og familiefar.

– En ting man lærer når man får barn, er hvor utrolig forskjellige individer med samme opphav kan være. Det er også viktig å ta med seg i arbeidslivet, forklarer han.

Jeg tror mange ledere ikke skjønner verdien av en klapp på skulderen

Leif mener små belønninger kan gjøre underverker med motivasjonen både i arbeidslivet og på hjemmebane.

– Hvis motivasjonen er på plass kan man få til hva som helst. Jeg tror mange ledere ikke skjønner verdien av en klapp på skulderen, sier han, og understreker at belønninger ikke må forveksles med bestikkelser for å få det som du vil.

– Men etter at jeg fikk barn skjønner jeg at trusler og bestikkelser iblant er det eneste som virker, sier han med et glimt i øyet.

Variert kompetanse

Leif har tittel som Enterprise Architect i Capgemini Norge, men forteller at han i praksis brukes til alt mulig av kundene. Han er fornøyd med det å ha så varierte arbeidsoppgaver.

– Jeg har alltid hatt stillinger som er ”midt i mellom”, og min største styrke er at jeg kan mye forskjellig og er veldig nysgjerrig. Jeg har kunnskap om både forretning og teknikk, og kan dermed snakke med folk på begge sider. Slik fungerer jeg som en brobygger mellom to ulike verdener, forklarer han.

Over 25 års erfaring i IT-bransjen har gitt ham en sterk formening om hva som gjør en leder god. Han nevner blant annet evnen til å gi støtte, å være oppriktig opptatt av de ansattes velvære og å gi de friheten til å ta egne valg, som viktige egenskaper.

I tillegg må en god leder kunne gi positive tilbakemeldinger. Disse egenskapene er noe han også tar i bruk hjemme.

– De negative tilbakemeldingene trengs egentlig sjelden, for den som får tilbakemeldingen vet ofte allerede at han eller hun har gjort noe galt. Gi rom for å prøve og feile. Da vil du få både ansatte og barn som tør å ta utfordringer, og som vil utvikle seg, sier han.

Seniorrådgiver - Hos Capgemini holder de ansatte foredrag for å dele kunnskap om ulike temaer.

Hos Capgemini holder de ansatte foredrag for å dele kunnskap om ulike temaer.

Deler interesser

Leif har nå jobbet fem år i Capgemini og skryter av det hyggelige og sosiale miljøet på arbeidsplassen. Han er involvert i flere arrangementer sammen med kollegaene sine, og er blant annet med i kulturklubben.

Privat er han en ivrig på hobbykokk, en interesse han deler med flere på arbeidsplassen.

– Mat og vin er min største lidenskap. Det er flere matinteresserte i Capgemini, og det er ofte jeg som pleier å dra i gang mat- og vinarrangementer, som for eksempel vinsmaking. Det er også jeg som pleier å stå for maten, forteller han.

Holder foredrag

Svensken er engasjert i jobben sin og har blant annet holdt foredrag på Fagdagen, en årlig konferanse for hele Capgemini Norge. Fagdagen er en arena med fokus på å inspirere, lære og dele kunnskap.

– Der kommer jeg alltid i kontakt med mange forskjellig folk og lærer mye nytt. Det er stort oppmøte og foredragene dekker veldig brede fagområder.

Leif bruker gjerne humor i sine foredrag, og holdt i fjor en presentasjon han kalte ”Hvorfor organisasjoner går amok”.

Gi rom for å prøve og feile. Da vil du få både ansatte og barn som tør å ta utfordringer, og som vil utvikle seg

– Jeg snakket om hva som skjer når resultatet blir stikk motsatt av det som var ment. Mange innfører prosesser og metoder som ikke funker, og de beste intensjonene kan likevel gå feil og gjøre at du mislykkes, forklarer han.

Fokus på å dele

Konsulenten synes det er morsomt med kunnskapsdeling og innrømmer at han har mye mer på hjertet.

– Jeg har en hel liste med emner jeg vil holde foredrag om eller skrive blogginnlegg om, avslutter han.

Capgemini Norge har en åpen kultur som oppfordrer til samarbeid og deling på tvers av avdelinger og kompetanse, og verdsetter de ansattes utvikling.

Ved å tilby ulike kurs og sertifiseringer, gjør selskapet det mulig for deg å nå langt. Har du et ønske om å klatre høyt på karrierestigen, se jobbmulighetene i Capgemini.