Satser på kvinner for å øke kompetansen i IT-bransjen

Birgitte Fidjeland i Capgemini synes det er inspirerende at arbeidsplassen hennes satser på kvinner i høye stillinger.

Satser på kvinner for å øke kompetansen i IT-bransjen

Av: Mailen Sorknes | Publisert: 10. Aug 2015 | Kategori: Rekruttering

Selv om stadig flere kvinner søker en karriere innen IT, er det en overvekt av menn som velger yrkesretninger der de er med på å skape fremtidens løsninger. Capgemini er et av selskapene som har et langsiktig mål om å øke kvinneandelen i bransjen.

– Det er mange ivrige kvinner i Capgemini med en tydelig profil, noe som er veldig motiverende for min del, forteller konsulent Birgitte Fidjeland.

Hun tilhører Capgeminis Digital Insights-avdeling og har nylig startet i et prosjekt som går ut på å fornye bankenes felles infrastruktur. Birgitte har en bachelorgrad i IT-støttet bedriftsutvikling, i tillegg til en mastergrad i ledelse av teknologi.

Hun jobber i en mannsdominert bransje der kun én av fire er kvinner, men opplever at forskjellene gradvis begynner å jevne seg ut på arbeidsplassen.

Vi har flere kvinner i min avdeling og jeg har en kvinnelig sjef nå, noe som beviser at vi er minst like gode som menn

– I IT-bransjen forventes det ofte at du får en mannlig sjef og flere mannlige kolleger, men slik er det ikke hos oss. Vi har flere kvinner i min avdeling og jeg har en kvinnelig sjef nå, noe som beviser at vi er minst like gode som menn, forklarer Birgitte.

Vil øke kvinneandelen

Kvinneandelen i Capgemini er på cirka 30 prosent, noe som er godt over snittet for IT-bransjen i landet. Organisasjonen har satt i gang flere tiltak for å tiltrekke kvinner til bransjen og selskapet, blant annet gjennom det globale initiativet Women@Capgemini. Med fokus på rekruttering og mangfold ønsker Capgemini å skape en inkluderende arbeidsplass for alle.

– Jeg føler vi blir tatt godt vare på. Kvinnenettverket Women@Capgemini ser blant annet på hva vi kan gjøre for å øke kvinneandelen i bransjen, for det er nemlig stor konkurranse om å få tak i de jentene som studerer IT, sier Birgitte.

Capgemini har helt siden 90-tallet hatt en langsiktig og målbevisst satsing for å øke antallet kvinner i både selskapet og bransjen generelt. Allerede den gang etablerte selskapet et talentutviklingsprogram for kvinner. En av de som deltok på dette var Anne Sofie Risåsen, som i desember 2014 ble første kvinnelige administrerende direktør i Capgemini Norge.

Fokus på rekruttering

Capgemini er også en av hovedsponsorene bak det som er landets største interesseorganisasjon for kvinner i IT-bransjen, Oda-nettverket. Og på grunn av sitt arbeid med å sette fokus på kvinner og mangfold, var Capgemini en av tre nominerte til Oda-prisen tidligere i år.

Rekruttering - De ansatte i Capgemini jobber stadig med å rekruttere nye og dyktige personer til de riktige stillingene. Selv fikk Birgitte jobben gjennom såkalt “buddy-rekruttering”.

De ansatte i Capgemini jobber stadig med å rekruttere nye og dyktige personer til de riktige stillingene. Selv fikk Birgitte jobben gjennom såkalt “buddy-rekruttering”.

– Capgemini ble nominert på grunn av sitt arbeid for å fremme kvinner, forteller Birgitte engasjert.

Selv fikk hun jobben gjennom en bekjent som allerede jobbet i selskapet, via såkalt “buddy-rekruttering”.

– Jeg hørte mye positivt om selskapet på forhånd og syntes jobben virket spennende. Med “buddy-rekruttering” kan en ansatt fortelle om en person som passer inn i Capgemini, og så sender man inn en søknad via den personen. Vi jobber stadig for å rekruttere nye kandidater, forteller hun.

Sosialt og engasjerende

Birgitte nevner Technology Analyst Group (TAG) – som nå har skiftet navn til IgnITe – som et fint tiltak for alle nyutdannede i selskapet. TAG er et 18 måneders graduateprogram der ferske konsulenter får utviklet ferdigheter og bygget nyttige nettverk for karrieren. Det arrangeres fagkvelder, hytteturer og andre sosiale eventer som gjør at alle involverte knytter varige bånd og vennskap.

– Når jeg er innom hovedkontoret, er det de jeg tar en kaffe med, forklarer hun.

Birgitte er veldig engasjert i jobben og aktivitetene som hører med og er blant annet leder i klatregruppa.

– Capgemini sponser alle idrettsgruppene, noe som gir oss et budsjett til å sponse inngang på klatreverket en gang i uka, litt klatreutstyr og en middag av og til. Det er veldig hyggelig, sier hun.

Det er nemlig stor konkurranse om å få tak i de jentene som studerer IT

– Det er mye som skjer i selskapet, så du må velge selv i hvilken grad du vil være engasjert. Det er alt fra sportslige aktiviteter til sosiale og faglige arrangementer, og det gjelder å se an hva man har lyst og behov for å være med på. Jeg kom inn i jobben som nyutdannet og hadde derfor lyst til å være med på mye for å bli godt kjent med både kolleger og hvordan Capgemini fungerer.

Nå karrieremålene dine

Som konsulent er det viktig å følge med på trendene og tilpasse seg det som skjer i markedet. Birgitte vil ta i mot de mulighetene Capgemini gir henne, og hun har nylig startet i et prosjekt der hun får mer ansvar. Dette ser hun på som en fin utfordring for hennes videre karriere.

– Jeg ønsker å lære mer, for det er mye jeg ikke kan og jeg vil gjerne bli flinkere innenfor noen kjerneområder. Jeg liker å være i grensesnittet mellom forretning og teknologi, å være bindeleddet mellom de to sidene. Den kommunikasjonen er viktig, og innsikt i teknologi er en forutsetning for å snakke med forretningssiden, forteller hun.

Hos Capgemini får du sjansen til å utvikle kompetansen din slik at du når dine egne karrieremål. Selskapet streber etter å ivareta variasjon blant sine ansatte, og ønsker å oppnå suksess gjennom riktig sammensetning av mennesker. Dette betyr at selskapet består av mennesker av ulik etnisitet, bakgrunn, kjønn og interesser. Kvinner oppfordres til å søke jobb i Capgemini.