Disse personlige egenskapene bør en god konsulent ha

Konsulentyrket spenner over et mangfold av fagmiljøer og kan by på spennende karrieremuligheter.

Disse personlige egenskapene bør en god konsulent ha

Av: Tonje Robertsen | Publisert: 1. Jul 2016 | Kategori: Rekruttering

Rådgivere og konsulenter blir stadig viktigere i norsk nærings- og samfunnsliv. Konsulentrollen kan være både utfordrende og spennende, men den passer ikke alle. Har du det som trengs for å lykkes? Disse fem personlige egenskapene er avgjørende, mener rekrutterer Beate Nesheim i Capgemini.  

Konsulentyrket spenner over et mangfold av fagmiljøer og kan by på spennende karrieremuligheter og fremtidsrettede prosjekter og oppdrag. Det kan være en relevant karrierevei både for nyutdannede og de med mer arbeidserfaring. Din formelle utdannelse og kompetanse er naturlig nok viktig, men det som teller mest, er hvem du er som person.

Rekruttering - Beate Nesheim, rekrutterer hos Capgemini. Foto: Bianca Emilia Fjellstad

Beate Nesheim, rekrutterer hos Capgemini. Foto: Bianca Emilia Fjellstad

– Personlig egnethet er det vi vektlegger mest, sier Beate Nesheim, rekrutterer hos Capgemini, et av verdens største IT-konsulentselskap med over 180 000 ansatte globalt.

– Vi ser etter kandidater som er engasjerte og gode i faget sitt, men det er avgjørende at de også kan dele kunnskap og se muligheter i samarbeid med andre, sier hun.

En nylig internundersøkelse i Capgemini viste at høy grad av kompetansedeling er en viktig årsak til at de ansatte trives i selskapet.

– Vi er gode på å dele kunnskap. Du kommer deg ikke opp og fram med spisse albuer, men ved å jobbe i team og bygge prosjekter sammen med kollegene dine. Vi har en flat struktur og er verken høytidelige eller jålete, smiler hun.

– I Capgemini er vi bevisste på at det er de ansatte som er selskapet. Hva du sier og gjør er viktigere enn hvilken plass du har i organisasjonen, dette gjelder fra nyutdannede til ledere. Vi er et stort selskap med lave terskler.

Hva slags bakgrunn bør jeg ha?

Capgemini ansetter flest konsulenter med arbeidserfaring, men også noen nyutdannede hvert år. Høyere utdanning er en forutsetning.

– For nyutdannede kandidater er det viktig å kunne vise til gode karakterer, fordi det sier noe om evnene dine til å ta til deg ny kunnskap. I tillegg vil faktorer som utenlandsopphold og verv i foreninger eller idrettsklubber være viktig for å vise initiativ og personlighet, sier Beate.

Du kommer deg ikke opp og fram med spisse albuer, men ved å jobbe i team og bygge prosjekter i samarbeid med andre

– Det å ha noen tekniske fag i bunn, blir heller aldri feil. For å kunne rådgi selskaper på toppnivå, må du ha noe kunnskap om statistikk, databruk og tekniske fag i vid forstand.

For søkere med arbeidserfaring, er fagkunnskap og ekspertise svært viktig. Interessante kandidater har gjerne jobbet hos kunder og i bransjer hvor Capgemini har et sterkt engasjement, som i olje & gass, offentlig sektor, telekom og bank & finanssektoren. Beate forklarer at hun er på utkikk etter personer som kan fagområdet sitt godt, men ikke nødvendigvis de som kan alt.

–  Søkere som har jobbet noen år, men ikke har erfaring som konsulenter, tror ofte det forventes at de må vite absolutt alt innen feltet sitt. Det stemmer ikke helt, husk at du vil ha et stort faglig nettverk bak deg. For deg som jobber i et mindre fagmiljø, eller kanskje er den eneste eksperten innen for eksempel Big Data der du er nå, kan det være spennende å komme inn i konsulentbransjen. Da får du muligheten til å arbeide med flere ulike virksomheter og metoder innen feltet ditt, i samarbeid med andre kunnskapsrike kollegaer.

Disse fem punktene bør stemme

Så hvis alle dine formelle kvalifikasjoner er på plass, hvordan bør du være som person for å lykkes med en karriere som konsulent? Hos Capgemini har de identifisert syv verdier som spesielt viktige: ærlighet, tillit, ydmykhet, lagånd, glede, frihet og vågemot.

– Disse verdiene bruker vi alltid når vi vurderer kandidater, forklarer Beate. Hvis du kjenner deg igjen i dette, kan du også sjekke listen under for å se om konsulentyrket kan være noe for deg.

Du bør…

… ha et sterkt faglig engasjement
Du bør være engasjert i faget ditt, initiativrik og ha et genuint ønske om å videreutvikle deg. Som konsulent forventes det at du holder deg oppdatert på det nyeste som skjer innen feltet ditt, og at du aktivt benytter deg av muligheter for kompetanseheving og selvutvikling.
– Med tanke på ny teknologi som kundene våre kanskje ikke har tatt i bruk ennå, må vi som konsulenter likevel ha kunnskap om dette, og evne å forklare systemet og mulighetene videre til kundene våre, sier Beate.
– For oss er det svært viktig at de ansatte får muligheten til å utvikle seg og holde seg oppdatert innen fagområdet sitt. Derfor legger vi til rette for karriereplanlegging, sertifiseringer, metodeopplæring og deltakelse i faggrupper og kurs.

… kunne vise til gode kommunikasjonsevner
Det å kunne dele kunnskap og kommunisere tankene og ideene dine på en tydelig og god måte, er også svært viktig. Dette for å kunne bidra aktivt og bygge tillit i ledende fagmiljøer.
– Konsulentyrket kan passe for mange ulike type mennesker, du kan gjerne være “nerd”, men du må kunne kommunisere tankene dine videre til andre, både kolleger og kunder, sier Beate.

Om Capgemini
  • Capgemini er et av verdens største IT-konsulentselskap med over 140 000 ansatte globalt.
  • I Norge har selskapet rundt 1100 konsulenter som jobber med oppdrag innen sektorer som olje & gass, offentlig, telekom og bank & finans.
  • Capgemini har norske kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger og Fredrikstad.
  • Selskapet har et eget 18-måneders trainee-program for nyutdannede, TAG.
  • Klikk her for å lese mer om en karriere i Capgemini.

… være en lagspiller heller enn verdensmester
– Vi har en sterk bevissthet rundt at det er de ansatte som virkelig utgjør selskapet. I rekrutteringsprosessen ser vi derfor etter personer som trives med å jobbe i team og bygge noe sammen, sier Beate. Hun ser etter lagspillere heller enn verdensmestere. Viktige stikkord er ydmykhet, lagånd og det å kunne se stort på ting. Dette er viktige egenskaper også med tanke på å kunne sette seg inn i, og forstå, kundens situasjon.

… ikke være redd for å prøve
– Det er bedre å prøve og feile, enn ikke å forsøke, sier Beate, og forteller at hun ser etter kandidater som tør å utfordre seg selv og gå utenfor sin egen komfortsone, de som viser vågemot og er uredde.
– Det er viktig at du tør å gjøre noe og engasjerer deg, og heller gjør feil en gang, for så å lære av det.
Som konsulent kan du også bygge egen kompetanse, så kanskje du tør å satse på en rolle som er ny for deg.
– Det kan være en java-utvikler som har programmert i tre år og som ønsker å bli prosjektleder, da har vi et løp for det. Du trenger ikke å jobbe med det samme resten av livet, sier Beate.

… tørre å by på deg selv
Glede og engasjement er også viktig. Beate forteller at hun er ute etter personer som ikke er selvhøytidelig, og illustrerer poenget med en historie fra kontorhverdagen.
– Det var rett før jul og noen av de nyansatte foreslo at vi skulle ha en stygg-julegenser-dag på kontoret. Det slo an! Det begynte med noen få, men så spredte ordet seg og alle stilte opp, CEO-en og flere av VP-ene, og flere av de som alltid går i dress. Det ble en morsom dag på kontoret, og sier mye om hvordan vi har det her, smiler Beate.