Utfordrer universitetssystemet med nytt perspektiv

Capgemini University i Frankrike jobber for å tilpasse læringsmetoden til konsulentenes behov - nå og for fremtiden.

Utfordrer universitetssystemet med nytt perspektiv

Av: Mailen Sorknes | Publisert: 22. Sep 2015 | Kategori: Prosjekter

Gjennom eget universitet sørger Capgemini for å stadig utvikle og øke sine ansattes kompetanse. Et prosjekt som innebærer et helt nytt tankesett skal nå utfordre hvordan systemet fungerer for å optimalisere konsulentenes opplæring.

Capgemini University er kjernen i selskapets satsing på de ansattes utvikling og karriere, og tilbyr kurs og opplæringsprogram innenfor en rekke områder. Universitetet er en læringsplass der neste generasjons pensum blir kombinert med nettverkingsbygging for å øke kompetansen og kunnskapsnivået til de ansatte.

Marley Kristin Singarajah har jobbet i Capgemini Norge siden 2011 og er nå prosjektleder for en ny pilot ved universitetet.

I min rolle ved universitetet får jeg være med på å utfordre det etablerte systemet og påvirke hvilken retning vi nå skal gå

– Universitetets oppgave er å være et kompetansesenter og levere læring til oss konsulenter, slik at vi kan gjøre en bedre jobb for kundene. I min rolle ved universitetet får jeg være med på å utfordre det etablerte systemet og påvirke hvilken retning vi nå skal gå fremover, forteller seniorkonsulenten.

Tester nye veier

Prosjektet er for Capgemini University på Les Fontaines utenfor Paris i Frankrike. Universitetet har et ønske om å fornye seg og tilpasse læringsmetoden etter konsulentenes behov både i dag og for fremtiden, og startet derfor prosjektet «Rethink University» i mars 2015.

Capgemini University har kommet frem til fem pilarer de ser på som viktige å fokusere på i tiden fremover og ut fra dette blir det kjørt piloter innen tre strategiske målgrupper for å teste om disse pilarene er den nye veien å gå.

Det ene pilotprosjektet som Marley leder, er innen feltet DevOps. Det er et bredt tema og har derfor ingen klar definisjon ute i markedet. Capgemini har utarbeidet en egen offisiell definisjon som går ut på at DevOps i utgangspunktet er et konsept bestående av tre komponenter: Mennesker, prosesser og verktøy.

Prosjekter - Marley Kristin Singarajah jobber denne høsten med et pilotprosjekt for universitetet i Capgemini.

Marley Kristin Singarajah jobber denne høsten med et pilotprosjekt for universitetet i Capgemini.

Kulturendring med DevOps

Det handler om å bryte ned siloer mellom forretning, utvikling, test og IT-drift – med fokus på  utviklere (Dev) og drift (Ops). Dette gjøres ved å ha prosesser som legger til rette for tettere samarbeid og bedre kommunikasjon mellom mennesker.

– Markedet er i rask endring og vi trenger å være smidige. Våre kunder forventer høy kvalitet i det vi leverer til produksjon og med DevOps-konseptet oppnår vi nettopp dette, samtidig som det åpner for innovasjon. Kort sagt handler det om endring i arbeidskultur, organisasjonsstruktur og tankesett.

Det er flere som mener det nye tankesettet vil spille en viktig rolle for IT-næringen i tiden fremover.

– DevOps er virkelig noe markedet etterspør. Det jeg skal gjøre i dette prosjektet er å finne ut av hvordan universitetet på best mulig måte kan lære opp konsulentene og hvordan vi deretter kan utvikle og utvide våre tjenester innen DevOps i Capgemini. Vi skal også se på hvordan vi kan få dette ut til de 40 landene vi opererer i, sier Marley.

Internasjonalt og multikulturelt miljø

Pilotprosjektet Marley leder, består av medlemmer fra universitetet og det globale DevOps-miljøet, som er spredt utover Canada, Frankrike, Norge, Nederland og India.Sammen bygger de læringsprogrammet og nettverket som er nødvendig for å kunne levere riktig opplæring til Capgeminis konsulenter over hele verden.

– Vi jobber tett med de globale lederene for DevOps i Capgemini. Det er veldig interessant og jeg lærer mye bare av å snakke med våre interne DevOps-eksperter som ikke nøler med å dele sin kunnskap.

Capgemini University har opplevd stor vekst siden starten i 1989 og har blant annet vunnet priser for ulike opplæringsprogrammer for sine konsulenter. I tillegg til universitetet på Les Fontaines utenfor Paris, finnes også opplæringssentre i Chicago og Hyderabad. Gjennom kursene blir du kjent med kolleger som jobber med samme fagområder i andre land, og får bygge viktige nettverk.

Det er inspirerende å treffe kolleger utenfor Norge og få innblikk i kunnskapen og erfaringen de har

Marley, som ikke har jobbet på globale prosjekter før, trives godt med «Rethink University»-prosjektet.

– Det er spennende å gå fra å jobbe i et norsk miljø til å jobbe i et internasjonalt og multikulturelt miljø. Jeg kommer i kontakt med mange flinke mennesker. Det er inspirerende å treffe kolleger utenfor Norge og få innblikk i kunnskapen og erfaringen de har. Jeg lærer mye og jeg vet jeg kommer til å vokse på denne erfaringen, sier hun.

Får mye erfaring

Marley mener det beste ved jobben som konsulent er alle de ulike rollene og prosjektene hun får være med på – og at hun kan bidra til å løse problemer kundene har. Hun er takknemlig for at hun har fått prøve så mye forskjellig som ansatt i Capgemini.

– Som student var jeg usikker på hva jeg ønsket å bli og ville ikke låse meg fast, men i Capgemini får jeg stadig gjøre nye ting. Da lærer jeg hva som passer og ikke passer for meg.

Vil du jobbe med å løse nåtidens utfordringer ved å utvikle fremtidens løsninger? Søk jobb i Capgemini.