Prosjektsamarbeid på tvers av landegrenser

Marit Elisabeth Hauge har vært utleid som konsulent hos Telenor siden i fjor.

Prosjektsamarbeid på tvers av landegrenser

Av: Mailen Sorknes | Publisert: 13. Oct 2015 | Kategori: Prosjekter

Som konsulent i IT-bransjen finnes det et hav av muligheter, spennende kunder og prosjekter du kan få sjansen til å jobbe med. Marit Elisabeth Hauge i Capgemini jobber blant annet med et internasjonalt prosjekt som vil bli viktig for Telenors fremtid.

Marit har hatt stilling som prosjektleder siden hun startet i Capgemini i 2013 og har vært utleid som konsulent hos Telenor Global Shared Services (GSS) siden april i fjor. GSS leverer finans og HR-tjenester til selskapene i Telenor-gruppen, og organisasjonens operasjonelle ledd sitter fordelt på Shared Services-sentre i Bangladesh, Pakistan og India.

Her deltar Marit i et strategisk viktig program, Global ERP, som har som formål å standardisere finans- og regnskapsprosesser på tvers av alle selskapene i Telenor-gruppen.

Internasjonalt prosjekt

Som en del av dette programmet har Marit blant annet vært prosjektleder for utrullingen av ny betaling- og cash management plattform i Telenor Serbia.

– På denne måten vil alle jobbe mot samme løsning uavhengig av lokasjon og bank, i motsetning til at hvert selskap forholder seg til sin lokale nettbank og løsning for bankavstemming, forteller hun.

Den nye plattformen gikk i produksjon i Serbia i februar 2015 og i forkant av lanseringen ledet Marit et globalt prosjektteam. Dette bestod av tekniske og funksjonelle ressurser fra Pakistan og Bangladesh, Treasury spesialister fra Serbia, samt prosesseiere og øvrige nøkkelressurser fra linjeorganisasjonen i GSS.

Arbeidet krevde tett koordinering med Telenors bank i Serbia, samt leverandøren av plattformen – med et team bestående av koordinatorer fra Belgia og spesialister fra India.

Reist verden rundt

Prosjektteamet til Marit har derfor ikke sittet sammen i det daglige, men har likevel fått til et godt samarbeid.

– Vi har vært et veldig bra team og har fått til et fantastisk samarbeid, selv om mange av oss ikke har møtt hverandre annet enn via Lync. Det har vært et utrolig morsomt og lærerikt prosjekt, forteller hun.

Det har vært et utrolig morsomt og lærerikt prosjekt

Det globale prosjektet har gjort konsulenten godt bereist. Marit har vært i Serbia flere ganger, både under oppstarten, gjennomføringen, lanseringen og i etterkant.

Hun har i tillegg besøkt Shared Services-senteret i Dhaka, Bangladesh. Det største teleselskapet her, Grameenphone, var det første som ble lansert på den nye plattformen.

– Jeg reiste for å bistå GSS med oppfølging av operasjonelle saker og forbedringer. I tillegg skulle jeg se hvordan samarbeidet med Serbia fungerte.

Uante muligheter

Marit jobber nå med planlegging av neste prosjekt, som er utrulling av tilsvarende Cash Management-plattform i Norden. Med andre ord vil hun fortsette som konsulent hos GSS en god stund fremover og sitter til daglig på Telenors hovedkontor på Fornebu.

Som innleid konsulent i det globale teleselskapet har hun fått roller og ansvar hun ikke har hatt erfaring med tidligere. Som da hun ble spurt om å være Organizational Change Manager i Global ERP.

Prosjekter - I konsulentjobben har Marit vært mye og reist, blant annet i Dhaka i Bangladesh.

I konsulentjobben har Marit vært mye og reist, blant annet i Dhaka i Bangladesh.

– Da skulle jeg sørge for at overgangen skulle oppleves så smidig og smertefritt som mulig for de ansatte. Dette hadde jeg verken jobbet med tidligere eller følte jeg hadde verktøy for. Likevel syntes lederne at det var flott jeg ville prøve, og alle stilte velvillig opp da jeg spurte om hjelp. Det sier noe om de gode holdningene, forteller hun.

Spennende og utfordrende jobb

De store avstandene og kulturforskjellene som følger med et slik internasjonalt prosjekt kan være en utfordring.

–  Når man ikke sitter i samme rom mister man de naturlige samtalene over bordet og det er utfordrende å bygge gode relasjoner via Lync. Tidsforskjellen er også en utfordring. Å holde møter, workshops og forklare noe komplisert over nettet er ikke alltid like enkelt når noen faller ut og linjene spraker, sier Marit.

– Jeg får ikke bare kolleger, men også venner over hele verden

Hun ser likevel flere fordeler enn ulemper ved å jobbe med et så stort og globalt prosjekt via Capgemini.

– Jeg får ikke bare kolleger, men også venner over hele verden. Ettersom vi sitter så spredt er vi veldig opptatt av å være sosiale og bli kjent når vi først treffes. Vi har det morsomt på jobb – det er høyt under taket, positiv stemning og alle bidrar til at vi går i samme retning.

Som konsulent har Marit fått truffet mennesker hun aldri ville truffet ellers og reist til steder hun kanskje ikke ville reist til utenom jobben. Konsulenter i Capgemini møter stadig nye utfordringer, bekjentskap og muligheter for utvikling.

Hos Capgemini kan du jobbe med prosjekter og oppdrag som gir deg muligheten til å påvirke fremtiden. Kunne du tenke deg å gjøre det samme, søk jobb i Capgemini.