IT-selskapets offline-løsning overgår alle forventninger

Edgar Stokka fra Capgemini Stavanger forteller om deres prosjekt for Sjøfartsdirektoratet som er en suksesshistorie uten like.

IT-selskapets offline-løsning overgår alle forventninger

Av: Mailen Sorknes | Publisert: 10. Aug 2015 | Kategori: Prosjekter

En ny digital løsning har gjort hverdagen mye enklere for skipsinspektørene langs  Norges kyst. Applikasjonen sørger for en mer effektiv arbeidshverdag og er et gedigent suksessprosjekt for både kunde og utvikler.

Capgemini har i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet jobbet med digitalisering av arbeidsprosesser, effektivisering og kostreduksjon av arbeidet som utføres av  skipsinspektørene gjennom en ny løsning kalt TS Offline.

– Det var helt klart et forbedringspotensiale på dette området og direktoratet ønsket først å fremst å spare tid på jobben, sier Edgar Stokka om bakgrunnen for den nye løsningen som ble lansert februar i år.

Capgemini har hatt et tett samarbeid med Sjøfartsdirektoratet siden 2012

Han er avdelingsleder for Technology i Capgemini Stavanger. Det var denne avdelingen som primært sto for leveransen av suksessprosjektet.

Tunge arbeidsforhold

Skipsinspektørenes tradisjonelle arbeidsmetode var papirbasert og besto av en tidkrevende og manuell prosess for å planlegge og gjennomføre inspeksjonen av fartøy. Sjekklister og jobblister med en prosedyre basert på fartøyinfo og regelverk, ble printet ut.

– Sammen med ulike lovverk og forskrifter kunne alt bli på flere hundre sider til sammen. Dette puttet de i en tung ryggsekk som de dro ut på fartøyene med, forklarer Edgar.

I tillegg til å krysse ut punkter underveis, var de også nødt til å skrive egne notater som de senere måtte gå gjennom og tolke. Men vanskelige arbeidsforhold gjorde dette til en vrien oppgave.

– Inspektørene er nødt til å krype under møkkete motorer og det kan være vått på dekk. Dette førte til skittent papir, krøllete ark og dermed utfordringer rundt datakvaliteten.

Moderne arbeidsprosess

Kontroll av skip gjennom regelmessig og uanmeldte kontroller er en viktig del av myndighetsansvaret til Sjøfartsdirektoratet. Den tidligere arbeidsmetoden var gammeldags og tidkrevende, og de ønsket derfor å utvikle en digital og forenklet prosess som ville forbedre arbeidet og resultatene.

Inspektørene ønsket kun én enhet i arbeidet, og derfor kombinerte vi PC-en på kontoret med mobiliteten til et nettbrett

– I tillegg var det viktig for direktoratet å fornye seg gjennom et innovativt og moderne arbeidsverktøy. Da blir det også en mer attraktiv arbeidsplass, sier Edgar.

Capgemini har hatt et tett samarbeid med Sjøfartsdirektoratet siden 2012, da IT-selskapet vant en rammeavtale for forvaltning av etatens kjernesystemer. Edgar har vært involvert i samarbeidet siden starten og kjenner derfor godt til kunden.

Han forteller at de brukte tid på å finne den riktige fysiske enheten til TS Offline, som ikke bare skulle være enkel å bruke, men også fleksibel. Valget falt på en Lenovo ThinkPad Yoga-enhet, som er en kombinasjon av laptop og nettbrett.

– Inspektørene ønsket kun én enhet i arbeidet, og derfor kombinerte vi PC-en på kontoret med mobiliteten til et nettbrett.

Viktig med brukervennlighet

Sjøfartsdirektoratet var svært opptatt av brukervennlighet til den nye løsningen. Mange av de rundt 90 skipsinspektørene som finnes langs den norske kysten har flere års erfaring og er godt voksne. For at de skulle være komfortable med å ta i bruk et nytt IT-system måtte det være enkelt, og kun dekke det behovet de hadde for å gjøre jobben. Edgar forklarer at TS Offline har blitt veldig godt mottatt.

Prosjekter - Skipsinspektørenes hverdag har gått fra å være papirbasert til å bli digitalisert, noe som har gjort jobben mye enklere.

Skipsinspektørenes hverdag har gått fra å være papirbasert til å bli digitalisert, noe som har gjort jobben mye enklere.

– I begynnelsen var enkelte av inspektørene skeptiske, men de har nå omfavnet dette som en enkel og effektiv måte å jobbe på. Det at etaten selv mente det var viktig med usability, eller brukervennlighet, passet oss veldig bra. Det er nemlig noe av det vi i Capgemini jobber mye med, sier han.

Teknisk er TS Offline bygget som en Windows 8-applikasjon, noe som ble valgt ut fra kundens egen strategiske satsing på Microsoft-teknologi. Det at løsningen har en innebygget offline-funksjonalitet var et teknisk krav fra starten av.

– Dermed kan de også benytte seg av applikasjonen mens de befinner seg på steder uten dekning. På forhånd sørger de for at enheten er synkronisert og lastet med den  dokumentasjon som trengs for inspeksjonen, og tilbake på kontoret vil den automatisk synkronisere tilbake mot kjernesystemet. Eventuelt synkroniserer man direkte via trådløst nett der dekningen er god nok. Dette er jo tross alt en løsning for mobil bruk.

Jobber med mobile solutions

Edgar forteller at prosjektet er en suksesshistorie, både for Capgemini og kunden.

– Vi har overgått den opprinnelige forventningen på tidsbesparelse med god margin. Og fokuset på brukervennlighet og testing har resultert i at vi har produsert og lansert et system som fungerer som det skal.

I begynnelsen var enkelte av inspektørene skeptiske, men de har nå omfavnet dette som en enkel og effektiv måte å jobbe på

Det oppstår rett og slett færre feil med den nye løsningen. Edgar ser på TS Offline som et svært viktig prosjekt for Capgemini, og de er stolte over det de har oppnådd.

– Dette med digitalisering av arbeidsprosesser er et viktig satsingsområde for oss. Denne typen teknologi og prosjekter er veldig attraktivt for våre ansatte, noe som gjør det enkelt å rekruttere internt. I dag har alle et forhold til mobile løsninger og unge konsulenter har en tendens til å tenke ut nyskapende ideer.

– Vi opplever også at markedet er interessert i denne type løsninger. Å investere én million for å spare to er fortsatt god butikk, og det er dette vi skal være best på – enterprise mobility – , eller mobile løsninger for bedriftsmarkedet om du vil, legger han til.

Eksperter i Stavanger

Edgar begynte selv som utvikler hos Capgemini for 10 år siden, så ble han teamleder og deretter avdelingsleder. Hans avdeling teller i dag ca. 70 personer av totalt ca. 150 ansatte i Stavanger og han opplyser om at Capgemini Stavanger har spesielt fokus på akkurat denne type prosjekter.

Vi har overgått den opprinnelige forventningen på tidsbesparelse med god margin

– Vi jobber både med stort og smått innen mange forskjellige teknologier, men akkurat enterprise mobility kan vi veldig godt. Vi er i en unik posisjon med tung kompetanse lokalt innenfor mobile løsninger bygget på alle mobile plattformer. Skarpe hoder innen utvikling i kombinasjon med våre tunge fagmiljøer innen prosjektledelse, usability og testing skiller Capgemini fra mange andre aktører, avslutter Edgar.

TS Offline er bare én av mange nyskapende og spennende suksesshistorier Capgemini har vært med på å skape for sine kunder.

Selskapet søker stadig etter nye og dyktige kolleger med kompetanse innen ulike teknologifelt. Har du lyst til å ta del i lignende og andre innovative prosjekter, søk jobb i Capgemini.