Gir olje- og gassindustrien total ressurskontroll

Via ID-brikker kan oljeselskaper følge hele livssyklusen til borerør - fra fabrikken til bruk nede i brønnen.

Gir olje- og gassindustrien total ressurskontroll

Av: Mailen Sorknes | Publisert: 26. Oct 2015 | Kategori: Prosjekter

I samarbeid med TracID, har Capgemini utviklet et moderne system som gir oljeselskaper langt bedre kontroll over alle eiendeler gjennom hele livssyklusen. Prosjektet utgjør en ny suksesshistorie for det globale konsulentselskapet.

Det Stavanger-baserte selskapet TracID AS har spesialisert seg på det å gi full kontroll over ressursbruk i olje- og gassindustrien, og produserer og selger ID-brikker med et system som sporer hele prosessen via RFID-teknologi – fra produsent til bruk.

Systemet heter TracASSET, og den nye versjonen som ble til ved hjelp av Capgemini, ble lansert sommeren 2015.

– Slik kan oljeselskapene følge et borerør fra produksjonen i fabrikken, via transporten ut derfra, og videre helt ned i oljebrønnen. Det unike med TracIDs ID-brikker er at de tåler trykk og varme, og dermed også kan fungere etter at de har vært nede i brønnen, sier Edgar Stokka, avdelingsleder for Technology i Capgemini Stavanger.

Vil være verdensledende

Olje- og gassindustrien er totalt avhengig av riktig informasjon til enhver tid og på alle operasjonelle områder og mangel på kontroll kan få store konsekvenser. Det kan føre til feil bruk av ressurser, økte kostnader og større risiko for de som jobber med utstyret i det daglige.

Slik kan oljeselskapene følge et borerør fra produksjonen i fabrikken, via transporten ut derfra, og videre helt ned i oljebrønnen

For mange oljeselskaper er det en utfordring å kartlegge ting som drift, tilstand og generell informasjon fra utstyret som blir brukt. TracID sine produkter bidrar til en effektiv forvaltning og håndtering av oljeselskapenes virksomhetskritiske utstyr.

Selskapets ambisjon er å være verdensledende innenfor Drill String Lifecycle Management, livssyklusen til et borerør. For å oppnå dette hentet de inn kompetanse fra Capgemini, som tidligere hadde levert konsulenttjenester og allerede var godt kjent med utfordringene.

Vil effektivisere arbeidet

– TracID ønsket en mer brukervennlig versjon av applikasjonen de allerede hadde fra før. Etter en grundig analyse og gjennomgang bygde vi TracASSET på nytt fra bunnen av med utgangspunkt i de tidligere versjonene, sier Børge Østrem fra Capgemini, prosjektleder og Scrum Master på prosjektet.

Capgemini har sammen med TracID utviklet en moderne og brukervennlig løsning som er enklere å benytte seg av, har høyere kvalitet og fører til færre feilregistreringer. Dette forenkler ikke bare brukernes arbeidshverdag, men vil også effektivisere arbeidet.

TracASSET dekker og dokumenterer utstyrets beliggenhet, bruk, tilstand og inspeksjonsdata, pluss at det samler data fra inne i brønnene. Fullstendig kontroll gjennom hele verdikjeden gir en forutsigbarhet for oljeselskapene som gjør det lettere å planlegge operasjonell drift.

– Dermed får eierne vite hvor deres eiendeler befinner seg, hvor mye de blir brukt, hva som bør tas inn på service og hvilke rør som er brukt så mye at de bør skrotes. Ikke minst handler dette også om sikkerhet, sier Edgar.

Fokus på brukervennlighet

Løsningen består av en mobil- og webapplikasjon som støtter skanning av brikkene. Den fungerer også offline, en kritisk viktig funksjon for TracASSET. Brukervennlighet var hele tiden en topp prioritet – systemet skal være intuitivt å bruke, uten at de ansatte trenger noe særlig opplæring.

Brukeropplevelsen må være veldig god for at kundene skal fange interesse og faktisk bruke det

– Brukeropplevelsen må være veldig god for at kundene skal fange interesse og faktisk bruke det. Capgemini har levert tung kompetanse i form av dyktige utviklere og UX – design av brukervennlighet – og TracID har virkelig sett verdien av dette.

TracID er markedsledende innenfor RFID-basert Drill String lifecycle Management System, og TracASSET er basert på denne radiofrekvensteknologien. De ønsker å få produktet ut på markedet, blant annet i Midtøsten, og systemet er nå i en pilotfase hos verdens største oljeselskap Saudi Aramco.

– Fasen vi nå er inne i vil bli retningsgivende for hvordan det endelige produktet skal bli. TracASSET er en ferdig løsning med konfigureringsmuligheter, men med mindre grad av tilpasning for hver enkelt kunde, sier avdelingslederen.

Funksjonaliteten til TracASSET er på plass og selges som en softwarepakke, men det er fortsatt noen få moduler som skal tilrettelegges. De har derfor en løpende dialog med Saudi Aramco for å stadig forbedre produktet.

En suksesshistorie

I tillegg til utvikling og design av løsningen har Capgemini også vært direkte involvert i prosessen med å selge TracASSET til kunder av TracID.

– Vi har vært med på å lage markedsmateriell for å selge inn produktet, samtidig som det ble utviklet. Potensielle kunder av TracID som tidligere ikke så nytteverdien av produktet har nå vist interesse for den nye løsningen, sier Børge.

Vi har vært med på å lage markedsmateriell for å selge inn produktet, samtidig som det ble utviklet

Prosjektet er nok en suksesshistorie for Capgeminis Technology-avdeling i Stavanger.

– Vi har virkelig evnet å levere det kunden ønsket og forventet. Det jeg setter mest pris på er TracID sin evne til å se på Capgemini som en partner – ikke bare en leverandør. Vi er begge i samme båt her – lykkes TracID så lykkes vi. Og det er jeg sikker på at de gjør, avslutter Edgar.

Sammen med sine kunder, utvikler Capgemini forretning- og teknologiløsninger som møter deres behov og ønskede resultater. TracASSET er bare én av mange nyskapende og spennende prosjekter og suksesshistorier Capgemini har vært med på å skape. Mobile Solutions teamet i Stavanger har spisskompetanse innenfor teknologi og brukervennlighet, og fokuserer nesten utelukkende på Mobile Worker Enablement-løsninger som lar sluttbrukerne jobbe mobilt.

Selskapet søker stadig etter nye og dyktige kolleger med kompetanse innen ulike teknologifelt. Har du lyst til å ta del i lignende og andre innovative prosjekter, søk jobb i Capgemini.

Prosjekter - Brukervennlighet var topp prioritet i applikasjonen som Capgemini var med på å utvikle.

Brukervennlighet var topp prioritet i applikasjonen som Capgemini var med på å utvikle.