Capgemini sikrer barn en tryggere skolevei

Ny mobilapp kan skoleelever i Oslo selv være med å rapportere utrygge forhold langs skoleveien. (Foto: Bianca Emilia)

Capgemini sikrer barn en tryggere skolevei

Av: Mailen Sorknes | Publisert: 23. Apr 2015 | Kategori: Prosjekter

Skolebarn er blant de mest sårbare i trafikken, og dårlig veistandard øker risikoen for ulykker som kunne vært unngått. Med en ny mobilapp kan skoleelever i Oslo selv være med å rapportere utrygge og dårlige forhold langs skoleveien!

Skolebarn blir ofte utsatt for farer som tung trafikk, manglende fortau og farlige veikryss på vei til og fra skolen, og det er dette som nå skal kartlegges gjennom applikasjonen Trafikkagenten. Capgemini står bak utvikling, design, testing og implementering av det samfunnsnyttige konseptet.

– Appen er utarbeidet for å bidra til å sikre barn en tryggere bevegelse ute, sier Tormod Fjeldberg i Capgemini.

Han er serviceleder i selskapets senter for applikasjonsforvaltning i Fredrikstad, og en av de som er ansvarlige for den nye appen som skal gi barn i Osloskolens første til syvende klasse en tryggere skolevei.

Appen er utarbeidet for å bidra til å sikre barn en tryggere bevegelse ute

– Tanken bak prosjektet er å gi barn en generell mulighet til å komme med tilbakemelding på hvordan de opplever reiseveien til skolen og idrettshaller.

Unge trafikkagenter

Capgemini har utviklet prosjektet i samarbeid med Bymiljøetaten i Oslo, Transportøkonomisk institutt (TØI) og Utdanningsetaten. Formålet med applikasjonen er å samle inn verdifull informasjon som blir vesentlig når Bymiljøetaten skal planlegge videre sikkerhetstiltak langs skoleveiene.

Trafikkagenten er spesielt tilpasset den unge målgruppen og er laget som et slags spill til smarttelefonen. Foresatte må gi tillatelse og det er kun elevens lærer som kan skaffe de unike agentkodene.

Barna logger inn med koden og kan dermed ”spionere” på vei til skolen. Designet er enkelt, brukervennlig og gjør det morsomt for barna å involvere seg.

– Prosjektet er veldig spennende og tjener flere formål. TØI får samlet inn en god del data, kommunen får et godt beslutningsgrunnlag for hvordan de skal bygge nye, trygge veier og barna selv får muligheten til å gi feedback, forklarer Tormod.

Prosjekter - Capgemini leverer også andre forretnings- og IT-løsninger tilpasset kundens behov. (Foto: Bianca Emilia)

Capgemini leverer også andre forretnings- og IT-løsninger tilpasset kundens behov. (Foto: Bianca Emilia)

Viktig med personvern

Ved å mobilisere skolebarna får Bymiljøetaten kartlagt hvilke områder de opplever som både trygge og utrygge. Barna rapporterer hvilke erfaringer de har, som høy fart, dårlig sikt, om det er veiarbeid på gang, glatte forhold eller humpete asfalt.

Det blir også registrert hvem de reiser med og hvordan de reiser, om det er kollektivt, med bil, sykkel eller til fots.

Prosjektet er veldig spennende og tjener flere formål

Capgemini har vært nøye med å ivareta barnas personvern og datasikkerhet under utbedringen av appen. Selv om skoleelevene blir sporet gjennom telefonens GPS, blir informasjonen samlet inn på en måte som ikke registrerer personopplysninger.

– Barna er helt anonyme, ingen kan se hvem som rapporterer hva. Vi har gjort det slik at det ikke er mulig å spore den enkeltes bevegelsesmønster, forteller servicelederen.

Tatt i bruk kryssplattform

Applikasjonen, som ble lansert i slutten av februar, er nå tilgjengelig for alle skolene i Oslo. Det betyr 43 000 potensielle agenter som kan fortelle hva de opplever i trafikken.

– Målet er at Trafikkagenten skal benyttes av flere kommuner og at barn i hele landet får denne muligheten til å kunne gi tilbakemelding, sier Tormod.

Capgemini har brukt løsningen Xamarin som en effektiv måte å gjøre applikasjonen tilgjengelig for alle på.

– Da holder det å kode det kun én gang for at det skal fungere på alle plattformer, både Windows Phone, iOS og Android.

Prosjektet har høstet internasjonal oppmerksomhet fra hele Capgemini-gruppen.

– I gruppens årsrapport blir Trafikkagenten nevnt som et godt eksempel på hva vi driver med. Det er veldig morsomt, avslutter Tormod.

Capgemini forvalter lignende oppdrag for mange ulike kunder. Selskapet leverer også andre forretnings- og IT-løsninger tilpasset kundens behov.