– Arbeidskulturen er preget av lave skuldre

Vi mennesker verdsetter ulike ting ved en arbeidsplass, men de fleste kan si seg enige i at et godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter, er viktig for både trivsel og motivasjon. (Foto: Bianca Emilia)

– Arbeidskulturen er preget av lave skuldre

Av: Mailen Sorknes | Publisert: 4. May 2015 | Kategori: Prosjekter

Nyutdannede konsulenter som skal ut i arbeidslivet, har flere store organisasjoner å velge mellom. For noen kan det være en vanskelig avgjørelse å ta, men for Ole Kristian Hermansen var valget enkelt: Han ville starte sin karriere i Capgemini.

Vi mennesker verdsetter ulike ting ved en arbeidsplass, men de fleste kan si seg enige i at et godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter, er viktig for både trivsel og motivasjon. Det var kun ett sted som oppfylte disse kravene for Ole Kristian, nemlig Capgemini.

Den unge konsulenten hadde bare hørt positive ting om Capgemini som arbeidsgiver, og fikk begynne i jobb rett etter ferdig utdannelse som siviløkonom, sommeren 2014.

– Jeg hadde hørt veldig mye bra om organisasjonen, noe som var en av grunnene til at jeg valgte å begynne akkurat der. I Capgemini er kulturen preget av lave skuldre, stor faglig kompetanse og engasjement blant de ansatte, forteller han.

Stort prosjekt

Det inkluderende miljøet setter fokus på fremtidsrettet karriereplanlegging og kompetanseheving for at du skal lykkes som konsulent. Og med stadige utfordringer, er læringskurven bratt. Noe Ole Kristian raskt fikk erfare da han ble kastet rett inn i et stort prosjekt for Avinor, som er eier og operatør av 46 lufthavner i Norge. I tillegg til flyplassene, driver Avinor kontrolltårn, kontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon.

Avinor er avhengig av funksjonelle og fremtidsrettede IT-systemer i sine virksomhet og har, i samarbeid med Capgemini, utviklet styringssystemet SMART. Styringssystemet er prosessorientert og skal blant annet være med å standardisere og forbedre hvordan man driver lufthavner.

Jeg hadde hørt veldig mye bra om organisasjonen, noe som var en av grunnene til at jeg valgte å begynne akkurat der

– Tanken bak prosjektet var blant annet å gjøre det lettere for den enkelte ansatte å se sine aktiviteter i prosess-sammenheng, tydeliggjøre roller, ansvar og arbeidsoppgaver. Konsernfelles prosesser gir også langt færre dokumenter å vedlikeholde og bedre sporbarhet i henhold til lover og krav, forteller Tom Einar Nyberg, teamleder og leveranseansvarlig fra Capgemini.

Tidlig ansvar med god hjelp

Det nye styringssystemet samler blant annet strategi og mål, prosesser og styrende dokumenter, risikostyring, rapportering og saksbehandling. Ole Kristian ble tildelt helt egne ansvarsområder i Avinor-prosjektet etter kun få måneder som ansatt.

– Det å få ansvar tidlig i prosessen hadde jeg lyst til selv og er noe jeg trives veldig godt med, sier han.

Den unge konsulenten har fått god hjelp og oppfølging på veien, blant annet av mentor Tom Einar.

– Han er fageksperten jeg kan spørre om utvikling og lignende. Jeg har også fått en personlig fadder som jeg har jobbet med i prosjektet. Det er fint, for da kan jeg stille de spørsmålene det kan være flaut å spørre andre om, sier han og ler.

Prosjekter - I Capgemini er kulturen preget av lave skuldre, stor faglig kompetanse og engasjement (Foto: Bianca Emilia)

I Capgemini er kulturen preget av lave skuldre, stor faglig kompetanse og engasjement (Foto: Bianca Emilia)

Ingen spisse albuer

Capgemini består av en blanding unge mennesker som bringer ny energi, og seniorkonsulenter som har en mer stabil og faglig tyngde. Dette åpner for en kultur av  kunnskapsdeling på tvers av kompetanse. I konsulentbransjen kan det være mye spisse albuer, men dette er noe Ole Kristian ikke opplever i Capgemini.

– Det er en flat organisasjon med ansatte som pusher hverandre til å bli bedre, og det er jeg veldig fornøyd med, sier han.

Det er en flat organisasjon med ansatte som pusher hverandre til å bli bedre

Ole Kristian jobber som rådgivende konsulent i grensesnittet mellom forretning og teknologi innenfor fagområdet prosessledelse (BPM), og har nå begynt i et eget prosjekt. Nå ønsker han  å bygge videre på ulike deler av kompetansen.

– Jeg har lyst til å engasjere meg i andre prosjekter og fagområder, og følge trinnene i min egen kompetanseplan. Jeg vil gå gradene i Capgemini og ta alle muligheter jeg kan på veien, avslutter han.

Utviklingsmuligheter

Capgemini er et globalt konsulentselskap der fokuset ligger på små og store prosjektleveranser innen offentlig sektor, finans og olje & gass. Selskapet dyrker entrepenørskap, innovasjon og store tanker, med en struktur som gjør det mulig for deg å klatre høyt på karrierestigen.

Som nyutdannet blir du automatisk en del av Capgeminis 18 måneders graduate-program, Technology Analyst Group (TAG) – som nå har skiftet navn til IgnITe. Her får du mange nyttige kurs som du vil ha bruk for i en konsulentrolle og et bredt nettverk i hele organisasjonen.

I Capgemini starter du med en bred innføring i starten av karrieren, slik at du kan spisse din kompetanse videre. Søk jobb i Capgemini.