Test gjennomført; Bergen neste!

Test gjennomført; Bergen neste!

Publisert: 2. Nov 2018 | Kategori: Kompetanse, Rekruttering

Det er jo for så vidt ingen overraskelse at et testmiljø har testet en satsing før de satser for fullt. Capgemini har med andre ord tatt sin egen medisin.

Skal du bli virkelig god i et fag, så mener jeg det er vesentlig å rendyrke og fokusere all innsats på det faget alene. Det nytter ikke å være en «jack of all trades». Da ender man ofte opp med å være «master of none».

Det var denne filosofien som lå til grunn for at Capgemini Stavanger la om satsingen på testing for snart fire år siden. Hege har vært spydspissen.

-Tidligere var testavdelingen en del av prosjektledermiljøet hos oss i Capgemini i Stavanger, men i 2015 skilte vi ut en egen avdeling for testing, Sogeti Testing Services. Den gang var det gjerne slik at de som jobbet med testing også fikk ansvar for litt prosjektledelse her og litt koding der. Det blir bedre kvalitet og mer fokus på faget når man konsentrerer seg om noe fullt og helt. Man gjør en bedre jobb, og resultatet blir bedre!

Bergen står for tur

Etter en fire års vellykket satsing i Stavanger og med over 20 konsulenter i avdelingen, står nå Bergen for tur. Hege skal lede avdelingen her også, og vil være i byen minst en gang i uken.

-Vi har allerede skilt ut en egen avdeling for testing også i Bergen. På nyåret teller vi fem medarbeidere, og vi jobber fremdeles med rekruttering av flere. I tillegg til at man må like testing rent faglig, er vi opptatt av å finne folk som liker å bygge et lag, som liker å dele kompetanse og jobbe for hverandre. Dessuten må du evne å kommunisere, for testing handler i grunn om å være veldig tydelig og stille krav som alle forstår og er enige i. Det betyr også at du må ha litt «bein i nasen», som jeg pleier å si. Kvalitetsbrillene er alltid på og enhver hindring som kan gå utover kvalitet må ryddes av veien.

Rendyrket og tverrfaglig

Det positivt paradoksale med å jobbe med testing i Sogeti Testing Services, er at man får kombinere både faglig bredde og dybde.

 

-Som del av Capgemini-familien, nyter vi godt av et stort fagmiljø. Vi jobber dermed på prosjekter med alt fra utviklere til prosjektledere og designere, og det gjør hverdagen både mer spennende og lærerik. Bransjene vi jobber i spenner også vidt, og man lærer utrolig mye når man skal kvalitetssikre og teste kravene ny software eller nye systemer skal leve opp til.

 

A propos læring, så tilbyr Sogeti et graduateprogram sammen med våre naboer i sør.

-Alle graduates som ønsker å jobbe med testing får et tre ukers intensivt kurs i Danmark, med opplæring i vår metodikk, sertifisering og jobbing med cases. Det er såpass intensivt at de ikke rekker å reise hjem i helgene, men alle er strålende fornøyde likevel. Det sier litt om at vi tiltrekker oss folk som liker læring og som ønsker å bli gode i faget sitt.

Internasjonal tyngde

Foruten et solid fagmiljø i Norge, har Capgemini med Sogeti-logoen i front en sterk posisjon i verden, noe Hege setter høyt.

-Det er ikke mange virksomheter som har like mange publikasjoner om testing som Sogeti. Det viser hvor viktig fagområdet er for gruppen, og viser at vi virkelig satser. I tillegg har vi en gjennomarbeidet metodikk som til stadighet tilpasses. Nå jobber flere og flere agilt og med dev/ops, og da er naturligvis vår metodikk tilpasset. Å ha et slikt fagmiljø i ryggen, gir oss en solid plattform å bygge videre på.