DevOps; mer enn bare Dev og Ops.

Loc Do Cao, Cecilia Sjølin, Chris Håland (via skjerm), Marley Kristin Singarajah og Stine Sæle.

DevOps; mer enn bare Dev og Ops.

Publisert: 17. Sep 2018 | Kategori: Kompetanse, Leveranse

DevOps er på alles lepper om dagen, og her får du innblikk i hvordan Capgemini jobber med denne nye trenden med tettere samarbeid på tvers av avdelinger. 

Kjernen i DevOps er å levere verdi raskere til brukere ved å ha kryssfunksjonelle team til å samarbeide tettere om livsløpet fra ide til produkt.

-Vi kvitter oss med de tradisjonelle siloene i virksomheter, forteller Cecilia. Her kommuniserer utviklere, testere og funksjonelle ressurser, drift og forretning sammen. Det innebærer at man må ha kunnskap og forståelse for mer enn sitt lille spesialistfelt. Ideelt sett burde man ha minst to ben å stå på, derav en ∏-kompetanseprofil.

-DevOps handler like mye om kulturendring som det handler om teknologi og automatisering, legger Loc til. Det er i grunn en ganske stor endring i måten å samarbeide og jobbe på. Utviklere har alltid vært opptatt av utvikling, mens drift i sterk kontrast har vært opptatt av stabilitet. Dette er nå i endring, og vi beveger oss mot selvorganiserende, kryssfunksjonelle team med en felles visjon og mål.

 

-Innen DevOps snakker vi mye om CALMS, supplerer Marley. Det står for Culture, Automation, Lean and Agile, Measurement og Sharing. Det er ikke tilfeldig at begrepet begynner med kultur.

 

Bedre og raskere

Med tettere dialog mellom utviklere og brukere tar det kortere tid fra ide til lansering, samt at produktet som regel blir langt bedre og mer relevant.

-Tidligere var det slik at den opprinnelige ideen man utviklet på basis av ofte var utdatert innen den ble lansert, forteller Stine. Med DevOps legger vi opp til en iterativ prosess med kontinuerlig forbedring i samarbeid med brukerne. Det gir langt mer relevante løsninger og gjør at vi kan lansere en tidlig versjon langt tidligere.

-Det er også slik at man får et sterkere eierskap til produktet når man skal videreutvikle det kontinuerlig, sier Chris, sammenlignet med når man overleverte en løsning for så å aldri jobbe med det igjen.

Dermed er det ikke rart at DevOps er en filosofi stadig flere kunder ønsker å adoptere.

 

Langt mer spennende

I tillegg til at DevOps gir bedre og raskere leveranser for kundene, er det også mer interessant å jobbe med.

– Det er jo langt mer lærerikt, forteller Loc. Som teknisk tester snakker jeg med både utviklere og forretningssiden, og får en mye bedre forståelse for hele verdikjeden. Det gjør hverdagen mer interessant rett og slett.

 

-Vi ser dermed at tradisjonelle roller smelter sammen, man må kunne ta på seg oppgaver utover sin egen rollebeskrivelse, legger Marley til. Et engasjement trenger folk som kan alt fra forretningsanalyse, utvikling, drift, sikkerhet og test, til endringsledelse og coaching. Du burde utvikle kompetanse på flere områder for å bedre posisjonere deg for fremtidens DevOps teams. Det er et fantastisk utgangspunkt for en spennende arbeidsdag.

DevOps-teamet i Oslo: