Ambisjoner Bergen verdig!

Dagens 63 Capgemini-konsulenter skal ønske 37 nye kolleger velkommen fremover.

Ambisjoner Bergen verdig!

Publisert: 19. Sep 2018 | Kategori: Kompetanse, Rekruttering

Capgeminis bergenskontor har nær doblet seg de siste årene, og Ginas ambisjoner stopper ikke der. På ingen måte.

I 2020 er målet at vi skal være 100 medarbeidere, mot 63 i dag. Det handler om å bygge en kritisk masse med flinke folk, bygge enda sterkere fagmiljøer og team, forteller regionsdirektør Gina.

Capgemini skal styrke sitt miljø innen blant annet utvikling, arkitektur, automasjon, engagement management, analyse og rådgivning samt design.

 

-Dessuten skal vi bli langt mer synlige enn vi er i dag. Vi skal sparke fra oss i enda større grad. Det blir moro.

 

Et sted å møtes og utveksle erfaringer

Innen sommeren skal Capgemini være på plass i nye lokaler, og Gina har klare planer om å skape et kontor der konsulenter ønsker å komme innom oftere.

-Det er viktig at konsulenter møtes og utveksler erfaringer, gjerne i en uformell setting. Vi har vel alle sittet gjennom presentasjoner med 50 slides som på ingen måte inspirerer til noen berikende meningsutveksling. Jeg har større tro på uformelle sit-downs, der kolleger kan prate sammen om prosjekter og konkrete oppgaver og hjelpe hverandre på kryss og tvers av fagområder. Vi har også ukeslutt hver fredag, det er en fin arena for å treffes.

Ginas drøm er å skape et pulserende miljø, et kontor med en hjemlig følelse.

Regiondirektør Gina Gjerme

-Jeg tror det er avgjørende for at vi skal lykkes, det å legge bedre til rette for at vi utveksler erfaringer. Det gjelder for så vidt ikke bare å ha et kontor som skaper slike arenaer, men også teknologi. Både Slack og Facebookgruppen vår brukes hyppig.

Internasjonale impulser

Erfaringer utenfra er det også mye av ved bergenskontoret, både fra inn- og utland.

-Det er jo en av fordelene med å jobbe i Capgemini, nemlig det store nettverket både i hjemlandet og utenlands. Internasjonalt jobber man med prosjekter som er banebrytende, og den erfaringen har vi førstehånds tilgang til.

Når det er sagt, så understreker Gina at det ikke bare er å sitte stille og vente på at man blir inspirert i Capgemini.

-Skal du lykkes her, så må du ha initiativ. Du må kunne vise evne til å utforske fagområder, finne kurs du ønsker å gå på, spørre kolleger om hjelp og prate med folk for å få nye perspektiver. Det betyr at du må være nysgjerrig. Dessuten, liker du ikke å bli utfordret er dette neppe stedet for deg, er jeg redd.

I tillegg er Gina klar på at man må evne å kunne snu seg rundt.

– Ja, med det mener jeg at det er viktig å kunne ta til seg ny kunnskap og innspill og tilpasse seg en ny virkelighet fort. Si du skal i et kundemøte og har en presentasjon klar, men så dukker det opp innspill fra kunden som snur opp ned på ting. Fortsetter du som planlagt, eller evner du å tenke fort og endre planen? For oss er det alfa og omega å kunne tilpasse oss.

En slik tilpasning til fremtiden er enda sterkere fagmiljøer, noe Capgemini er på god vei mot.